Arbeidsmediation

Bent u een werkgever? U weet zich geen raad meer met het niet goed functioneren van een medewerker, met zijn ziekmelding, verzuim, re-integratie of ongepaste gedrag. U zit in uw maag met een goede werknemer die vanuit zijn achtergrond en referentiekader anders reageert en dat levert spanningen op. U wordt radeloos van het conflict tussen twee werknemers of twee afdelingen in uw bedrijf. Het levert u spanning en stress. Daar bent u toch niet werkgever of ondernemer voor geworden. Dan is het goed te weten dat arbeidsmediation inzetbaar is voor elk arbeidsconflict. Ook als er nog geen conflict is maar u maakt zich zorgen dat een werknemer dreigt uit te vallen, kan het juist verstandig zijn mediation in te zetten voordat het te laat is. U twijfelt echter, want de bedrijfsarts heeft mediation geadviseerd en uw advocaat drukt u op het hart dat advies niet in de wind te slaan vanwege de juridische gevolgen. Hoe vrijwillig is dat, denkt u. En u bent niet de enige met vragen hierover. Geen zorgen, onze MfN registermediators helpen u graag verder, voelt u zich vrij om vertrouwelijk en vrijblijvend contact met ons op te nemen.

Bent u een werknemer? U heeft voor uw gevoel altijd goed en met plezier gewerkt. U merkte plotseling verandering in de houding van uw werkgever, uw leidinggevende of een collega op. Of er is iets op de werkvloer voorgevallen. U krijgt kritiek die u niet gewend bent of u wordt buitengesloten en zelfs gepest. Het overwegend positieve gevoel dat u had maakt plaats voor onzekerheid, spanning en zorgen. U heeft zich ziek gemeld of u overweegt dat te gaan doen. En daar heeft uw omgeving ook last van. De bedrijfsarts adviseert mediation maar u twijfelt of de machtsverhouding ten opzichte van uw werkgever of leidinggevende in balans is tijdens de mediation. Het is goed om te weten dat u daarin niet de enige bent. Onze gespecialiseerde arbeidsmediators staan klaar om u met raad en daad bij te staan. U kunt ons vertrouwelijk en vrijblijvend bellen.

Bent u een verwijzer? U bent een bedrijfsarts, een casemanager, een vertegenwoordiger van een arbodienst of een HR-manager en u wilt graag partijen bij een arbeidsconflict naar een mediator doorverwijzen. Heeft u eraan gedacht de pool van mediators uit te breiden of mediators met interculturele achtergronden te benaderen? Wij maken graag kennis met u en vertellen u over onze expertise en ervaring. Wij staan open voor samenwerking met u en komen graag en snel in actie. Voelt u zich vrij om ons te benaderen voor een afspraak

Onze aanpak werkt

Stap 1 benadering: U benadert ons met uw vraag. Wij bieden u vrijblijvend een gesprek aan (meestal telefonisch). Als het klikt en u wilt met ons verder, krijgt u van ons een offerte. Indien akkoord,

Stap 2 intakegesprek: Onze mediator houdt afzonderlijk korte intakegesprekken (± 50 minuten elk) met de partijen die direct betrokken zijn bij het arbeidsconflict. Het zijn kennismakinggesprekken bedoeld om het vertrouwen op te bouwen. Daarnaast bespreekt onze mediator met elke partij de mogelijkheid om onder zijn leiding met de wederpartij in gesprek te gaan. Indien positief,

Stap 3 relationeel deel: U en de andere partij(en) schuiven voor de eerste keer aan aan de mediationtafel. Na het tekenen van de mediationovereenkomst start onze mediator de mediation. Bij dit eerste gesprek gaat de aandacht uit naar de relationele kant (heden en verleden), het ontstaan van het arbeidsgeschil, de emoties en het herstel van de communicatie. Het relationele deel vindt bij voorkeur plaats in afwezigheid van de adviseurs of de advocaten. Meestal blijft het bij één gesprek, tenzij meerdere gesprekken nodig zijn. En dan loopt het gesprek over in het oplossingsgerichte deel. Indien gelukt,

Stap 4 oplossingsgericht deel: Onze mediator begeleidt de partijen in hun zoektocht naar een oplossing voor het arbeidsgeschil. Tijdens het oplossingsgerichte deel is het geven en nemen, onderhandelen, er staan voor de eigen belangen maar ook de belangen van de wederpartijen onderkennen en proberen er samen uit te komen. Samen de verschillende opties en de bijbehorende oplossingen bespreken. Wordt de oplossing gevonden in de voortzetting van de arbeidsrelatie en de re-integratie of toch liever in de beëindiging van de arbeidsverhouding en de exit-onderhandeling? Bij het oplossingsgerichte deel zijn de adviseurs of de advocaten van de partijen bij voorkeur bij het mediationproces betrokken, zij zitten aan de mediationtafel of zijn op de achtergrond beschikbaar voor advies. In de regel zal onze mediator de partijen vragen zich juridisch te laten bijstaan ter bescherming van hun juridische belangen. Indien een oplossing is bereikt,

Stap 5 zakelijk deel: U en de wederpartij(en) hebben afspraken gemaakt over de voortzetting van de arbeidsrelatie of juist over de beëindiging van het dienstverband en een afscheidsregeling. In het zakelijke deel worden deze afspraken op een deugdelijke manier in een overeenkomst opgenomen. Afhankelijk van de gekozen oplossing kan dat bijvoorbeeld een simpele afsprakenlijst zijn of een vaststellingsovereenkomst die partijen rechtens bindt. Indien vastgelegd,

Stap 6 Beëindiging: Na de vastlegging van de oplossing, en in nauw overleg met alle partijen, zal onze mediator overgaan tot beëindiging van de mediation. En nu… U heeft een oplossing en wij hebben een tevreden cliënt. Levert de mediation geen oplossing dan staat het u vrij andere wegen te bewandelen, zoals de gang naar de rechter.

Beëindiging van de mediation is op elk moment van het mediationproces mogelijk. En het recht tot beëindigen is niet voorbehouden aan onze mediator. Elke partij kan daartoe besluiten door de andere betrokkenen en de mediator hiervan op de hoogte te stellen. Rekening houdend met de jurisprudentie is het beëindigingsbericht van Taktak Mediation & Legal Consultancy te allen tijden schriftelijk en neutraal van strekking.

Waarom kiest u voor Taktak Mediation & Legal Consultancy?

  • Onze mediators zijn MfN-register mediators die hun vak verstaan
  • Onze deskundigheid op het gebied van het arbeidsrecht, de Wet Verbetering Poortwachter
  • Onze expertise op het gebied van interculturaliteit en interculturele communicatie
  • Onze deskundigheid in het voeren van gesprekken in vreemde talen zoals het Arabisch, Frans en Engels
  • Onze aanpak werkt, ook bij lastige en complexe gevallen

Lees hier verder de algemene informatie over arbeidsmediation  

Neem vrijblijvend en vertrouwelijk contact met ons op

Ga naar het formulier