Taktak Mediation

Welkom bij Taktak Mediation & legal Consultancy

Taktak Mediation & legal Consultancy is gespecialiseerd in conflicthantering en conflictoplossing. Wij leggen de focus op geschillenbeslechting tussen partijen middels mediation en hanteren daarbij de zogeheten probleemoplossende of faciliterende benadering.

Onze mediators zijn MfN-registermediators met de specialisaties arbeidsmediation en familiemediation. Met de beschermde titel MfN-registermediator van de Mediators Federatie Nederland voldoen onze mediators aan de door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) vastgestelde eisen van opleiding, vakbekwaamheid en permanente educatie. Onze mediators zijn tevens lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv).

Conflicten en daarmee conflictoplossingen zijn dynamische sociale processen. Mensen verschillen van elkaar en in veel relaties en samenwerkingssituaties bestaan verschillende, vaak tegengestelde, belangen. Conflicten over deze belangen liggen daarom op de loer. Dikwijls worden conflicten uit de weg gegaan. Het is echter beter en effectiever om conflicten aan te pakken. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat conflicten en conflictoplossingen verschillende stadia kennen. Het is belangrijk om de ontwikkeling van het ene stadium in het andere stadium te herkennen. De MfN-registermediators van Taktak Mediation & Legal Consultancy kunnen u daarbij helpen om escalatie te voorkomen. Zij begeleiden u en de wederpartij richting een duurzame en voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Daarbij gaat het niet om het in gebreke stellen van de ander maar om in overleg en samen tot een mooie oplossing te komen.

Bent u op zoek naar een arbeidsmediator?

Bent u op zoek naar een familiemediator?

Wilt u weten of uw conflict mediabel is?

Of wilt u over een zaak overleggen?

Neem vrijblijvend en vertrouwelijk contact met ons

Onze expertise

Externe vertrouwenspersoon

De Arbeidsomstandighedenwet (de Arbowet) verplicht u, als werkgever, te zorgen voor een veilige en gezonde arbeidsplaats. Het betreft de lichamelijke welzijn van uw werknemers maar zeker ook hun geestelijke welzijn. U bent verantwoordelijk voor een plezierige en veilige arbeidssituatie, waarbij “factoren die stress veroorzaken” voorkomen en beperkt moeten worden.

De Arbowet vat deze factoren samen onder de noemer psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Deze zijn werkdruk en de ongewenste omgangsvormen (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie.

Meer weten?

Mediation

Mediation is een manier om conflicten op te lossen waarbij u probeert samen met de andere partij(en) tot een oplossing te komen onder begeleiding van een mediator.

Of zoals mediation in het Handboek Mediation wordt gedefinieerd: “Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen”

Lees hier verder over Mediation

Neem vrijblijvend en vertrouwelijk contact met ons op

Ga naar het formulier