Externe vertrouwenspersoon

De Arbeidsomstandighedenwet (de Arbowet) verplicht u, als werkgever, te zorgen voor een veilige en gezonde arbeidsplaats. Het betreft het lichamelijke welzijn van uw werknemers maar zeker ook hun geestelijke welzijn. U bent verantwoordelijk voor een plezierige en veilige arbeidssituatie, waarbij “factoren die stress veroorzaken” voorkomen en beperkt moeten worden.

De Arbowet vat deze factoren samen onder de noemer psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Deze zijn werkdruk en de ongewenste omgangsvormen (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie. U wordt dan ook geacht beleid te voeren dat erop gericht is uw medewerkers tegen dergelijke zaken te beschermen.

Wat houdt dat in? Volgens de Inspectie SZW maakt een (externe) vertrouwenspersoon daar in ieder geval een belangrijk deel van uit.

Wat doet de vertrouwenspersoon?

  • Opvangen, begeleiden en informeren van de medewerkers die te maken krijgen met ongewenste omgangsvormen en/ of niet integer gedrag;
  • Voorlichten en informeren van het bedrijf (de instelling of de organisatie) over de werkwijze van de vertrouwenspersoon en de klachtenregeling die gehanteerd wordt;
  • Adviseren van bestuur en management over het voorkomen van ongewenst gedrag en het omgaan met eventuele meldingen van klagers

U heeft de plicht, wij hebben de deskundigheid

En wij helpen u graag

Taktak Mediation & Legal Consultancy werkt nauw samen met  het Centrum Vertrouwenspersonen Plus (CVP-Plus).

Neem vrijblijvend en vertrouwelijk contact met ons op

Ga naar het formulier