Over ons

Taktak Mediation & legal Consultancy is gespecialiseerd in conflicthantering en conflictoplossing. Wij leggen de focus op geschillenbeslechting tussen partijen middels mediation en hanteren daarbij de zogeheten probleemoplossende of faciliterende benadering.

Onze mediators zijn MfN-registermediators met de specialisatie arbeidsmediation en familiemediation. Met de beschermde titel MfN-registermediator van de Mediators Federatie Nederland voldoen onze mediators aan de door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) vastgestelde eisen van opleiding, vakbekwaamheid en permanente educatie. Onze mediators zijn tevens lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv).

Waarom kiest u voor ons?

  • Wij zijn MfN-registermediators die ook aangesloten zijn bij de Nederlandse Mediationvereniging (NMv)
  • Wij hebben een gedegen en up-to-date kennis op het gebied van arbeidsmediation en familiemediation
  • Wij zijn juridisch goed onderlegd maar juridiseren mediation niet
  • Wij kunnen als geen ander omgaan met tweezijdige belangen in conflicten en blijven onder alle omstandigheden onpartijdig en neutraal
  • Onze talenkennis maakt het voor u en ons mogelijk om de mediation te houden in uw moedertaal of in de taal die u machtig bent
  • Onze deskundigheid op het gebied van diversiteit en interculturaliteit komt niet louter uit de boeken maar uit het dagelijks professioneel en privé leven

Naast mediation biedt Taktak Mediation & Legal Consultancy ook haar diensten aan als Externe Vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen & Integriteit. Wij zijn lid van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) en zijn in te zetten als LVV gecertificeerde vertrouwenspersoon. Het combineren van deze twee vakgebieden (mediation en het werk van vertrouwenspersoon) vinden wij complementair. In beide vakgebieden is immers vertrouwen en vertrouwelijkheid cruciaal. Daarnaast is deskundigheid op het gebied van communicatie van groot belang. Als mediators zijn wij onpartijdig ten opzichte van de partijen in het conflict en neutraal ten opzichte van het conflict zelf. Als vertrouwenspersoon staan wij juist de melder graag bij. Wij zijn ons er echter bewust van dat deze combinatie van diensten niet bij één en dezelfde cliënt plaats kan vinden en wij hanteren daarbij een strikte scheiding. Waar wij ingehuurd worden voor mediation kunnen wij geen externe vertrouwenspersoon zijn en andersom geldt hetzelfde. Onze samenwerking met collega mediators en vertrouwenspersonen maken deze scheiding mogelijk. En u kunt daarbij volledig vertrouwen op onze professionaliteit en ons ethische kompas.

Taktak Mediation & Legal Consultancy  werkt nauw samen met Mohamedajoeb Mediators en het Centrum Vertrouwenspersonen Plus (CVP-Plus).

Taktak Mediation & Legal Consultancy is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 77337883

BTW nummer: NL003181978B66

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: AoN

Voor verdere informatie kunt u onze Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring raadplegen.

U kunt hier kennis met het team maken

Neem vrijblijvend en vertrouwelijk contact met ons op

Ga naar het formulier