Kosten

De kosten van een mediation zijn afhankelijk van een aantal factoren. Allereerst de complexiteit van het geschil en daarmee het aantal benodigde uren van mediation om tot een oplossing (of niet) te kunnen komen. Ten tweede de bereidheid van partijen tot samenwerking en hun commitment wat mede bepalend is voor de vaart van de mediation. Als één van de partijen of allebei met de mediation dralen, leidt dat dikwijls tot onnodige extra kosten. Er zijn genoeg zaken bekend in de jurisprudentie waarbij de rechter de dralende partij aanpakt. In de derde plaats het uurloon van de mediator.

Bij Taktak Mediation & Legal Consultancy zijn wij transparant over de kosten van een mediation. Desgewenst geven wij u vooraf een schatting van de te verwachten kosten van uw mediation. Tevens bieden wij u kosteloos een kennismakingsgesprek aan ter oriëntatie. Als het klikt en u kiest voor één van onze mediators zullen wij ons uurloon hanteren dat overeenstemt met de indicatie van tarieven op rijksoverheid.nl. Het CBS heeft voor 2023 een indexcijfer voor zakelijke dienstverlening berekend van minimaal 8,5%. Deze indexering wordt landelijk doorgevoerd. Per 1 januari 2023 passen wij daarom onze tarieven dienovereenkomstig aan.

Wij doen ons best de kosten van mediation zo laag mogelijk voor u te houden. U krijgt daarom van ons een duidelijke en goed onderbouwde verrichtingenstaat ter specificatie en verantwoording van onze bestede tijd en werkzaamheden.

Onze mediators werken bij voorkeur op basis van uurloon. Dat is transparant en eerlijk. Heeft u liever een pakketprijs (een lump sum), laat het ons weten. Wij zullen samen met u een inschatting maken van de te verwachten kosten, die zowel voor u als voor ons acceptabel is, en wij zullen u op basis daarvan een offerte aanbieden.

Heeft u een rechtsbijstandsverzekering afgesloten? Wij adviseren u eerst bij uw verzekeraar te informeren of deze de mediationkosten vergoedt.

Op dit moment is Taktak Mediation & Legal Consultancy niet aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand. Wij bieden dus geen gesubsidieerde mediation aan. Wij kiezen ervoor onze maatschappelijke betrokkenheid anders in te vullen. Dat doet echter niets af aan onze overtuiging dat een ieder in Nederland die rechtshulp nodig heeft ook beroep op een professionele mediator moet kunnen doen. Wilt u checken of u in aanmerking komt voor een gesubsidieerde mediation dan kunt u de voorwaarden hiervoor vinden op www.rvr.nl. Komt u er niet uit? Neem contact met ons op en wij helpen u graag. Of neem contact op met een collega MfN-register mediator, die wel is aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand, en die u verder kan helpen aangezien u deze overheidsbijdrage niet zelf kunt aanvragen.

Geweldig als wij u vrijblijvend en vertrouwelijk kunnen helpen 

Neem vrijblijvend en vertrouwelijk contact met ons op

Ga naar het formulier