Familiemediation

U en uw (ex)-partner willen uit elkaar

Toen u elkaar het ja-woord gaf, wist u zeker dat u samen oud wilde worden. Het liep helaas anders en u wilt inmiddels uit elkaar. Volgens het CBS behoort u tot de ruim 30.000 Nederlanders die jaarlijks scheiden. In 70% van de gevallen nemen de vrouwen het initiatief tot de (echt)scheiding. Ongeacht of u uw partner verlaat of u bent de verlatene, scheiden is en blijft een ingrijpende gebeurtenis. Een scheiding is immers een ontvlechting van twee levens zowel op het menselijke vlak alsook financieel en juridisch. Als er kinderen bij de relatie betrokken zijn, treft de scheiding nog meer levens want “kinderen scheiden ook mee” met alle gevolgen van dien. Volgens een onderzoek van Motivaction in opdracht van Aegon en de vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) heeft meer dan de helft van de mensen die in de afgelopen drie jaar zijn gescheiden spijt van de afspraken die daarbij zijn gemaakt. Zij zeggen dat zij achteraf anders zouden hebben besloten als zij bij de scheiding beter zouden zijn begeleid. En dat is niet gek. Er komen immers veel en verschillende kwesties aan bod bij een scheiding zoals de kinderen en hun verzorging en opvoeding, de berekening van alimentatie(s), de vermogensdeling, de pensioenen, de zaak of het bedrijf, de woning en de hypotheek. En daarbij is de wet- en regelgeving met betrekking tot deze kwesties constant in verandering. Daarom zijn wij bij Taktak Mediation & Legal Consultancy van mening dat een deskundige begeleiding bij een scheiding multidisciplinair moet zijn waarbij specialistische en up-to-date kennis van experts doorslaggevend is om het beste advies aan de (ex-)partners te geven. Dan weet u waar u aan toe bent na de scheiding en kunt u sneller uw eigen (financiële) leven weer oppakken, zonder verrassingen achteraf.

Waar kunnen wij u bij helpen?

Als u bij de beëindiging van uw relatie of samenleving, dat wil zeggen uw huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwoning, voor scheidingsmediation kiest, kiest u in beginsel voor een gemoedelijker manier om uit elkaar te gaan. Uit onderzoek blijkt dat ex-partners die in goed overleg uit elkaar gaan er financieel en emotioneel beter uitkomen dan stellen die hun scheiding via de rechter regelen. Bij Taktak Mediation & Legal Consultancy bent u in ieder geval in goede handen ongeacht de samenlevingsvorm die u en uw (ex-)partner hebben gekozen. Wij helpen u graag bij het volgende:

 • Een (echt)scheiding van A tot Z, of indien gewenst bij enkele onderdelen van de scheiding
 • Een ouderschapsplan maken of een bestaand ouderschapsplan updaten
 • Kinderalimentatie en/of partneralimentatie berekenen of updaten
 • De vermogensdeling
 • De pensioenverrekening
 • Een scheidingsconvenant maken of updaten
 • Afhandeling van de scheiding bij de rechtbank en de gemeente

Waarom kiest u voor Taktak Mediation en Legal Consultancy?

Wanneer u ons inschakelt, kiest u voor:

 • Ervaren MfN-register mediators met de specialisatie familiemediation
 • Een kindvriendelijke benadering waarbij het belang van de kinderen centraal staat
 • Een multidisciplinair team van experts en professionals die u, uw ex en uw kinderen een deskundige begeleiding zal bieden
 • Scheiden in uw moedertaal want naast het Nederlands bieden wij onze diensten aan onder meer in het Arabisch, Frans en Engels
 • Interculturele sensitiviteit en ervaring met een gemengd huwelijk of een gemengde relatie

Daarnaast beschikken onze mediators over de volgende kwaliteiten:

 • Gedegen kennis van het Islamitisch recht
 • Bekendheid met de juridische systemen en de wetten van de meeste Arabische landen, zoals Marokko, Egypte en Tunesië…
 • Bestaande internationale samenwerkingsverbanden met de juridische netwerken in de Arabische en Islamitische landen om eventuele juridische vervolgstappen in de scheidingsprocedure in die landen te faciliteren
 • Expertise op het gebied van sulh en sulh procedure in familiezaken

Onze aanpak

Afhankelijk van de samenlevingsvorm die u en uw (ex-)partner hebben gekozen, kunnen wij u en uw (ex-)partner in maximaal 5 stappen helpen:

 • Kennismakinggesprek: Wij ontmoeten u en uw (ex-)partner graag gedurende een uur. U vertelt ons in het kort over uw situatie. Wij vertellen u wat een scheiding in uw geval behelst en leggen u onze multidisciplinaire aanpak uit. U bepaalt zelf welke expertise u wel of niet wilt inzetten. Hebben wij samen een klik en kiezen u en uw (ex-)partner na beraad voor ons dan wordt een afspraak met u gemaakt om de scheidingsmediation te starten.
 • Ouderschapsplan: U bent gehuwd of u leeft in geregistreerd partnerschap en u heeft kinderen jonger dan 18 jaar. In dat geval bent u wettelijk verplicht een ouderschapsplan te maken. De wet schrijft ook voor dat u deze kinderen betrekt bij het maken van een ouderschapsplan. Dit is een document waarin onder meer zorg- en opvoedafspraken, kinderalimentatie, en afspraken over belangrijke gebeurtenissen in het leven van het kind worden opgenomen. Het ouderschapsplan wordt samen met uw verzoek tot scheiding ter goedkeuring bij de rechtbank ingediend. En juist daarom begint de scheidingsmediation in onze kindvriendelijke aanpak met de afspraken die u en uw (ex-)partner over de kinderen maken en die wij in het ouderschapsplan opnemen. Wij besteden hier graag aandacht aan in een aantal mediationsessies.
 • (Echt)scheidingsconvenant: U en uw (ex-)partner bespreken en maken onder begeleiding van onze mediator alle afspraken over een eventuele partneralimentatie, de woning en de hypotheek, de inboedel, de schulden en leningen, de pensioenen en alle andere zaken die u onderling wilt regelen en afspreken. Meestal is hiervoor een aantal mediationsessies nodig. Wij maken voor u en uw (ex-)partner een zogeheten (echt)scheidingsconvenant, ook bekend als (echt)scheidingsovereenkomst. Dit is een bindend document (overeenkomst) waarin wij uw gezamenlijke afspraken opnemen.
 • Juridische en gemeentelijke afhandeling: U en uw (ex-)partner brengen onder begeleiding van onze mediator de scheidingsmediation tot het gewenste resultaat en u wordt het eens over het ouderschapsplan en het scheidingsconvenant. Onze samenwerkende advocaat doet samen met u een laatste juridische check op uw gemaakte afspraken en dient namens u een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank in. Zodra de rechter uitspraak heeft gedaan krijgen u en uw (ex-)partner een echtscheidingsbeschikking toegestuurd. Uiteraard helpen wij u verder met de inschrijving van deze beschikking in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk is gesloten. En dan zijn u en uw ex-partner voor de wet definitief uit elkaar.
 • Nazorg: Na de inschrijving van de (echt)scheiding bij de gemeente bieden wij u en uw ex-partner de mogelijkheid voor een afrondend gesprek. U vertelt ons hoe het met u, uw ex-partner en uw kinderen gaat en wij beantwoorden uw eventuele vragen. Daarnaast vernemen wij graag uw feedback over onze aanpak. Indien gewenst, spreken wij met u af dat wij periodiek contact met u en uw ex-partner opnemen in verband met mogelijke veranderingen in uw situatie.

Sulh (verzoening)

Het is mogelijk dat u vanwege uw geloof of overtuiging twijfelt of onmiddellijke (echt)scheiding de juiste oplossing is voor de langdurige ontwrichting van uw relatie. U overweegt daarom om eerst verzoeningssessies (sulh) tussen u en uw partner te proberen. Het is handig te weten dat de Nederlandse wet- en regelgeving geen ruimte voor een dergelijke verzoeningspoging biedt (hetgeen vroeger bij de familierechter in een verzoeningszitting wel mogelijk was). Via ons netwerk in de Arabische en Islamitische landen biedt Taktak Mediation & Legal Consultancy echter online de mogelijkheid voor sulh onder begeleiding van een lokale expert, mogelijk uit uw land van afkomst. Indien u en uw partner sulh overwegen, vraag ons naar de mogelijkheden. Let op: onze sulh procedure is geen relatietherapie of gezinstherapie. Voor relatietherapie of gezinstherapie kunt u in Nederland terecht bij een specialist en dikwijls wordt dat door de overheid gesubsidieerd en/ of door de verzekering vergoed.

Neem vrijblijvend en vertrouwelijk contact met ons op

Ga naar het formulier