Missie en visie

Taktak Mediation & legal Consultancy heeft als missie het leveren van een bijdrage aan conflicthantering en conflictoplossing, in Nederland en daarbuiten, en hanteert daarbij de faciliterende benadering van mediation. Wij staan voor gelijkwaardigheid en maken daarbij geen onderscheid op basis van afkomst, geslacht, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, nationaliteit of politieke gezindheid. Wij zijn onder alle omstandigheden onpartijdig en blijven immer neutraal. Voor ons zijn daarbij de Nederlandse wet, het MfN-mediationreglement en de gedragsregels voor de MfN registermediator leidend en bindend.

Onze visie is geïnspireerd door de Franse mediator Jean-Louis Lascoux . Ook wij zien conflicten, in de kern, als een verduidelijking en een herijking van een relatie tussen de betrokken partijen. Herstel van de communicatie en een zorgvuldige conflictoplossingsproces zijn daarbij van uiterst belang om de kans op aanvaardbare en duurzame oplossing te vergroten.

Toelichting

Conflicten komen in de beste families, huwelijken en relaties voor. Zij komen ook voor bij de beste werkgevers en tussen de meest ideale collegae. De redenen voor conflicten kunnen uiteenlopend zijn, van de meest simpele tot de meest ernstige. Niets doen leidt niet tot een oplossing en dat is niet altijd verstandig. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat conflicten veranderingen in hun omgeving veroorzaken maar dat die veranderingen op hun beurt ook weer invloed hebben op deze conflicten. En daarmee houden conflicten partijen in hun greep met alle gevolgen van dien: ruzies, stress, slapeloosheid, verstoorde relaties, ziekmelding en verzuim etc…

Wij zien dat mensen kosten noch moeite sparen voor een huwelijk/ samenwoning of voor andere familieaangelegenheden. Werkgevers halen tegenwoordig alles uit de kast in selectieprocedures om de meest geschikte nieuwe collega aan te trekken. Maar als het even tegen zit in deze relatie en er ontstaat een conflict leidt dat vaak tot verharding. Dan willen mensen weinig tijd, geld en energie besteden aan de oplossing. Dat vinden wij spijtig. Conflictoplossing brengt juist positieve verandering in het leven van de partijen teweeg. In die zin is een conflict een kans, u leest het goed: een kans, een stressvolle kans weliswaar, maar wel een kans, met ook “positieve” kanten. Een kans om de (werk)relatie te verduidelijken en te herijken. Of zoals de godfather van Mediation in Frankrijk, Jean-Louis Lascoux, schrijft “…un conflit n'étant rien d'autre, dans son issue, qu'un projet relationnel clarifié”. Met andere woorden een conflict is uiteindelijk niets anders dan een verduidelijking (herijking) van een relatie. Bij een conflict leren wij namelijk onze grenzen beter kennen en aangeven. Daarnaast komen wij op voor onze mening en uiten die, soms op een stellige en harde manier. Paradoxaal genoeg geeft een conflict ook een gevoel van opluchting want hetgeen dat dwarszat, is eindelijk uitgesproken. De kogel is door de kerk en dat lucht op. Wellicht het aller belangrijkste effect van conflicten is de verduidelijking en vernieuwing die het teweegbrengt in een (werk)relatie. Partijen bezinnen zich daarbij goed op hun eigen positie, belangen en uitgangspunten. In sommige gevallen leidt deze vernieuwing ertoe dat partijen afscheid van elkaar moeten nemen als de posities en tegenstellingen onverenigbaar blijken te zijn. Mits je er op de juiste manier mee omgaat, is er dus iets goeds aan een ruzie of een conflict. Een zorgvuldig en gedegen conflictoplossingsproces is in dat geval van uiterst belang. Het leidt meestal tot mooiere, aanvaardbaardere en duurzamere oplossingen. Daarbij gaat het niet om het in gebreke stellen van de ander, maar om het in overleg en samen tot een mooie oplossing te komen.

Onze MfN-registermediators staan voor u klaar en kunnen u daarbij helpen. Wij begeleiden u en de wederpartij graag richting een oplossing die voor u beide aanvaardbaar is met daarbij de vernieuwing en de herijking van de (werk)relatie die jullie wensen.

Omdat het leven mooier is zonder conflicten

Omdat er genoeg andere uitdagingen in het leven zijn

Laat uw kans niet liggen

Geen gehakketak … bel Taktak

Neem vrijblijvend en vertrouwelijk contact met ons op

Ga naar het formulier