Robert I. Consultant

Tijdens het arbeidsconflict tussen mij en mijn werkgever heeft de heer Taktak zich onderscheiden als een kundige en invoelende mediator. Hij was naar mijn mening voor beide partijen in het conflict een scherp luisterend oor, een onafhankelijke scheidsrechter en een raadsman die op het juiste moment een schijnbaar vastgelopen stellingname heeft vlot getrokken. Dit heeft hij bereikt door te zoeken naar overeenkomsten in de waardering van mijn vak en mijn activiteiten in plaats van de verschillen tussen ons te benadrukken. Dit was een verhelderende ervaring voor zowel mij als mijn werkgever.
Inmiddels ben ik weer volledig aan de slag bij mijn werkgever onder nieuwe werkafspraken die door ons onder leiding en begeleiding van de heer Taktak zijn opgesteld. Mijn werkgever en ik erkennen onze gezamenlijke doelen in de samenwerking, hebben ons gevonden in een nieuwe werkstructuur en deze functioneert vooralsnog voorbeeldig. Dit alles zie ik voor een groot deel als de verdienste van de heer Taktak en zijn open, eerlijke houding ten tijde van het bemiddelingstraject en ik ben hem er dan ook zeer dankbaar voor.

Ik durf de heer Taktak zonder voorbehoud aan te bevelen als een kwalitatief hoogstaande mediator.